Reglamento de Wiki Loves Monuments 2022

De Wikimedia España
Jump to navigationJump to search
No existeix en català la pàgina del reglament. Mostrant el reglament en castellà:Wiki Loves Monuments 2022 - Wikimedia España - CC-BY-SA 4.0