Donar

De Wikimedia España
Jump to navigationJump to search

Wikimedia España és una organització sense ànim de lucre que es manté gràcies a les teves donacions.

Transferència bancària

Pots fer una donació mitjançant un ingrés o transferència bancària, sense despeses addicionals (Barclays), a aquest compte:

Triodos Bank
Titular: Wikimedia España
IBAN: ES44 1491 0001 2620 4562 0719
BIC / SWIFT: TRIOESMMXXX

PayPal

Alternativament, pots realitzar una donació mitjançant PayPal (cobra com a despeses de gestió un percentatge de la donació)