Reglamento de Wiki Loves Monuments 2019

De Wikimedia España
Non temos unha tradución ó galego do regulamento, ensinámoscho en castelán.