Premios

De Wikimedia España
A lista de premios non está dispoñible en galego, mostrámoslla en castelán.


Primer premio

Vale de compra de material fotográfico por valor de 300 €.

Segundo premio

Vale de compra de material fotográfico por valor de 200 €.

Tercer premio

Vale de compra de material fotográfico por valor de 100 €.Wiki Loves Monuments 2019 - Wikimedia España - CC-BY-SA 4.0